Ce drepturi ai în baza legislației

Ai dreptul să obții protecție de acțiunile agresorului prin ordonanța de protecție emisă de un judecător, ai dreptul să depui plîngere la poliție pentru începerea unui proces penal, prin care agresorul poate să fie sancționat cu închisoare, termenul fiind stabilit în funcție de gravitatea actelor de violență, să ceri despăgubirea daunelor cauzate sănătății fizice și psihice, pentru daune materiale cauzate de agresor. Dreptul victimei la apărarea drepturilor și intereselor legitime este garantat. Victima are dreptul la asistenţă pentru recuperare fizică, psihologică şi socială prin acţiuni speciale medicale, psihologice, juridice şi sociale. Acordarea serviciilor de protecţie şi asistenţă nu este condiţionată de dorinţa victimei de a face declaraţii şi a participa la procese de urmărire în justiţie a agresorului. Dreptul la viaţa privată şi confidenţialitatea informaţiei privind victima sînt garantate. În primul rînd, poți obține protecție în baza Legii privind protecția și combaterea violenței în familie.

În conformitate cu această Lege, victimă este persoana, adult sau copil, supusă actelor de violenţă în familie, în concubinaj. Iar subiecţi ai violenţei în familie pot fi:

  1. în condiţia conlocuirii - persoanele aflate în relaţii de căsătorie, de divorţ, de concubinaj, de tutelă şi curatelă, rudele lor pe linie dreaptă sau colaterală, soţii rudelor, alte persoane întreţinute de acestea;
  2. în condiţia locuirii separate - persoanele aflate în relaţii de căsătorie, copiii lor, inclusiv cei adoptivi, cei născuţi în afara căsătoriei, cei aflaţi sub tutelă sau curatelă, alte persoane aflate la întreţinerea acestora.

Deci, după cum observi, te poți adresa pentru ajutor nu doar atunci cînd abuzator este soțul tău legitim, ci și în multe alte situații cînd o altă persoană apropiată devine abuzator.

Important de reținut este că tot în conformitate cu această lege, victima are dreptul la asistenţă juridică primară şi calificată gratuită conform legislaţiei cu privire la asistenţa juridică garantată de stat.