08Feb

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunţă concurs pentru selectarea unei companii privind acordarea asistenței psihologice victimelor violenței în familie

 

Asociația Obștească "Centrul de Drept al Femeilor"(CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Scopul CDF este de a asigura perspectiva de gen atât în timpul procesului de elaborare cât și de aplicare a legii. CDF pledează pentru statutul egal între femei și bărbați în viața publică și în cadrul și este un partener credibil al guvernului, societății civile și a victimelor violenței în familie. CDF desfășoară activități de prevenire a violenței în familie, asistență directă, participă la elaborarea politicilor publice, asigură susținerea juridicăși dezvoltare instituțională.

CDF anunţă concursde oferte pentru selectarea unei Companii în vederea acordării asistenței psihologice victimelor violenței în familie.

I. Responsabilități

 • Evaluarea victimelor violenței în familie, beneficiare ale Centrului de Drept al Femeilor și acordarea asistenței psihologice specializate în cadrul ședințelor de consiliere psihologică, inclusiv în cazurile de urgență;,
 • Elaborarea rapoartelor de evaluare psihologică a victimelor violenței în familie,
 • Însoțirea victimelor violenței în familie în procesele de judecată, după caz,
 • Organizarea și participarea la evenimentele de reabilitare și suport destinate beneficiarelor Centrului,
 • Participarea la atelierele de instruire a polițiștilor, ofițerilor de urmărire penală, procurorilor și judecătorilor organizate de către Centrul de Drept al Femeilor,
 • Participarea la evenimentele în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie când prezența psihologului este necesară,
 • Scrierea unui raport lunar privind activitățile realizate.

II. Produse și servicii

 • Ședințe de evaluare psihologică individuale;
 • Ședințe de consiliere psihologică a grupurilor de suport;
 • Rapoarte de evaluare psihologică;
 • Raport lunar privind activitatea desfășurată.
 • Prezentare datelor privind consilierea acordată conform solicitărilor CDF;

III. Profil Candidat

 • Studii universitare în domeniul psihologiei, studiile de master/doctor și specializarea în victimologie,  prevenirea și combaterea traumei vor constitui un avantaj,
 • Experienţă de lucru minimum 5 ani în domeniul consilierii și lucrului cu trauma cu  victimele violenței în familie, inclusiv a abuzului sexual față de femei, traficului de ființe umane,
 • Abilități excelente empatice, de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine, punctualitate și flexibilitate,
 • Cunoaşterea limbii române și ruse.

Locul de muncă: mun. Chișinău

IV. Dosarul va include

 • Certificatul de înregistrare a organizației;
 • Curriculum vitae a angajaților/specialiștilor în domeniu;
 • Copia diplomei de studii în domeniul psihologiei;
 • Copii de pe certificatele ce confirmă participarea la formarea continuă în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, traficului de ființe umane, asistenţei femeilor și copiilor ce au suferit în urma abuzului, sau altor instruiri/cursuri relevante;
 • Scrisoare de intenţie care să includă motivele pentru care aplicatul consideră că este candidatul optim pentru acest post;
 • Indicarea în scrisoare a două persoane de referinţă şi datele de contact ale acestora.
 • Exemplu de raport de evaluare psihologică în care datele cu caracter personal să fie omise (în cazul în care aplicatul deţine o astfel de experienţă).
 • Oferta financiară în MDL inclusiv taxele și impozitele prevăzute de legislația în vigoare, pentru serviciile/produsele solicitate;

V. Procedura de aplicare

Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de e-mail : office@cdf.md cu mențiunea “Concurs selectare prestator servicii psihologice” sau pot fi depuse la adresa str. Sfatul Țării 27, oficiul 4, mun. Chișinău. 

Termenul limită de prezentare a dosarului de aplicare: 17 februarie 2017, ora 18.00.

Informaţii suplimentare le puteţi solicita la numele de telefon: 022 23 73 06.