12Mai

AO ”Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs privind recrutarea unui consultant în managementul riscului

 

 

Asociația Obștească "Centrul de Drept al Femeilor"(în continuare - CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Scopul CDF este de a asigura perspectiva de gen atât în timpul procesului de elaborare cât și de aplicare a legii. CDF pledează pentru statutul egal între femei și bărbați în viața publică și privată și este un partener credibil al guvernului, societății civile și a victimelor violenței în familie. CDF desfășoară activități de prevenire a violenței în familie, asistență directă, participă la elaborarea politicilor publice, asigură susținerea juridică și dezvoltare instituțională.

Obiectivul consultanței:

Pentru buna guvernanță a organizației, CDF, în baza recomandărilor Ambasadei Suediei în Moldova, solicită consultanța unui expert (în continuare–Consultant) care va elabora o politică de management a riscurilor sau sistem formalizat de management a riscurilor, bazate pe cele mai bune practici naționale și internaționale care ar răspunde planului de dezvoltare strategică CDF, cerințelor donatorilor și partenerilor CDF.

Responsabilitățile consultantului:

 • va evalua necesitățile CDF în domeniul managementului riscului și recomandările Ambasadei Suediei în Republica Moldova;
 • va elabora politica de management al riscurilor care va include proceduri specifice pentru identificarea, evaluarea, soluționarea, monitorizarea și raportarea riscurilor la nivel strategic, operațional și a proiectului;
 • va elabora matricea riscurilor pentru documentarea procesului de management al riscurilor la toate nivelele care ar include cele 4 etape de management al riscurilor cum ar fi: 1. identificarea riscurilor (interne și externe, strategice, operaționale, financiare); 2. evaluarea riscurilor (din punct de vedere al probabilității și consecințelor pentru organizație), 3. acțiunile de soluționare a riscurilor (cine și ce trebuie să facă pentru a reduce probabilitatea sau consecințele asupra CDF), monitorizarea și raportarea riscurilor și acțiunile de soluționare a riscurilor (inclusiv cerințele de raportare către Consiliul) și 4. impactul riscurilor la atingerea scopurilor și obiectivelor strategice;
 • va organiza o sesiune de informare în format de instruire pe subiectul managementul riscurilor pentru Consiliul CDF și echipa CDF.

Produsul final:  Politica de management a riscurilor CDF aliniată legislației în vigoare și bunelor practici, inclusiv matricea riscurilor care să permită monitorizarea eficientă și raportarea riscurilor elaborată în limba română. 

Pentru sarcinile specificate mai sus vor fi alocate următoarele perioade de timp:

Activități - produse:

Termen provizoriu

 1. Analiza necesitățile CDF în domeniul managementului riscului și recomandările Ambasadei Suediei în Republica Moldova

3 zile de lucru

 2. Elaborarea politicii de management al riscurilor și coordonarea ei cu echipa CDF

10 zile de lucru

 3. Elaborarea matricei riscurilor pentru documentarea procesului de management al riscurilor la toate nivelele care ar include cele 4 etape de management al riscurilor 

5 zile de lucru

 4. Pregătirea și facilitarea unei sesiuni de informare în format de instruire pentru Consiliul și echipa CDF

2 zile de lucru

 

TOTAL: 20 zile de lucru

Activităţile și produsele de mai sus sunt preconizate pentru perioada: iunie - iulie 2017. Consultantul va asigura realizarea activităților în conformitate cu orarul convenit şi va fi responsabili de livrarea calitativă a produselor.

Cerinţe minime obligatorii ale consultantului

 • Studii superioare în economice;                
 • Minimum 5 ani de experiență în managementul riscurilor;
 • Experienţă în elaborarea politicilor și procedurilor de management a riscurilor;
 • Cunoașterea standardelor internaţionale de management al riscurilor;
 • Cunoașterea limbii română la un nivel adecvat de analiză şi redactare. 

Vor constitui un avantaj

 • Experienţă în elaborarea politicilor de management a proiectelor în ONG-uri;
 • Experienţă în monitorizarea riscurilor în ONG-uri;
 • Certificările relevante în management al riscurilor;           
 • Portofoliu variat de servicii de management al riscurilor prestate;
 • Cunoașterea altor limbi.

Calificările consultantului

 • Abilități de interacțiune și comunicare;
 • Flexibilitate raportată la specificul de activitate al asociației;
 • Profesionalism și punctualitate în respectarea angajamentelor asumate.

Procedura de aplicare

Persoanele interesate vor transmite următoarele:

 • CV-ul,;
 • Scrisoare de motivarea;
 • Indicarea în scrisoare a  două persoane de referință și datele de contact ale acestora.

Data limită de prezentare a dosarului de mai sus: 26 mai 2017.

Dosarul de angajare poate fi expediat  la adresa: Chişinău, str. Sfatul Țării 27, oficiul 4 sau prin e-mail la adresa office@cdf.md cu mențiunea “Concurs recrutare Consultant în Managementului Riscului”.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon: 022 23 73 06.