01Sep

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunţă concurs privind recrutarea unui Consultant național pentru elaborarea Standardelor de consiliere psihologică a victimelor violenței în familie

 

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor" (în continuare - CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, a violenței în familie și violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică și de reprezentare, asistență psihologică și abilitare economică.

Consultantul național va fi responsabil pentru: 

 • Analiza actelor legislative/normative care reglementează domeniul violenței în familie;
 • Consultarea echipei CDF în vederea identificării etapelor și necesităților CDF în procesul de referire și acordare a serviciilor de consiliere psihologică pentru beneficiarele CDF - victime ale violenței în familie;
 • Elaborarea unui concept preliminar privind Standardele de consiliere psihologică în cadrul CDF;
 • Elaborarea Standardelor de consiliere psihologică a victimelor violenței în familie acordate beneficiarelor CDF;
 • Realizarea activităților în conformitate cu graficul și termenele convenite.

Elaborarea Standardelor de consiliere psihologică a victimelor violenței în familie acordate beneficiarelor CDF va fi realizată în perioada 25 septembrie – 25 octombrie 2017.

Calificări și abilități

 • Studii post-universitare și universitare în domeniul psihologiei, specializarea în victimologie, prevenirea și combaterea traumei vor constitui un avantaj;
 • Minimum 5 ani de experienţă de lucru cu organizaţii internaționale, non-guvernamentale sau publice în domeniul consilierii și lucrului cu victimele violenței în familie, inclusiv ale abuzului sexual față de femei, traficului de ființe umane;
 • Experienţă în elaborarea rapoartelor analitice, studiilor, altor materiale relevante;
 • Abilități excelente de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine, punctualitate și flexibilitate;
 • Abilităţi de gândire analitică și strategică;
 • Abilități excelente de comunicare verbală şi scrisă în limba română;
 • Cunoştinţe în utilizarea calculatorului (Word, Excel, Power Point, Internet).

Procedura de prezentare a dosarului

Toate ofertele trebuie să conțină:

-          Scrisoarea de intenție;

-          CV-ul actualizat;

-          Oferta financiară în lei moldovenești.

Ofertele urmează a fi prezentate până la 15 septembrie 2017, ora 18.00, în format electronic la adresa de email:office@cdf.mdcu mențiunea “Concurs consultant Standarde de consiliere psihologicăsau pe suport de hârtie pe adresa: mun. Chişinău, str. Sfatul Țării 27, oficiul 4 MD-2012.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon: 022 23 73 06.

Mai multe detalii despre organizație poate fi găsită la adresa http://cdf.md/

NB: Consultantul va fi selectat în conformitate cu politica de resurse umane CDF, fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.