12Mai

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunţă concurs privind recrutarea unui Manager de cazuri (part-time)

 

Asociația Obștească "Centrul de Drept al Femeilor" (în continuare - CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Scopul CDF este de a asigura perspectiva de gen atât în timpul procesului de elaborare cât și de aplicare a legii. CDF pledează pentru statutul egal între femei și bărbați în viața publică și în cadrul și este un partener credibil al guvernului, societății civile și a victimelor violenței în familie. CDF desfășoară activități de prevenire a violenței în familie, asistență directă, participă la elaborarea politicilor publice, asigură susținerea juridicăși dezvoltare instituțională. 

CDF anunţă concurs de oferte pentru recrutarea unui Manager de cazuri (Case Manager) part-time. Termenul limită pentru prezentarea dosarului este 26 mai 2017, inclusiv. 

Managerul de cazuri (Case Manager) va avea următoarele responsabilități:

 • Evaluarea inițială a situațiilor beneficiarelor CDF cu scopul de a identifica necesitățile individuale și motivația acestora pentru acordarea unui anumit tip de servicii;
 • Efectuarea anchetelor sociale în scopul evaluării situației de violență în familie la care sunt expuse beneficiarele CDF;
 • Monitorizarea cazurilor cu aplicarea metodelor și tehnicilor de asistență socială, asistență economică, inclusiv a managementului de caz (identificarea/sesizarea/evaluarea cazurilor, planificarea intervențiilor, oferirea asistenței și monitorizarea impactului) la cazurile de violență în familie preluate în asistență de CDF;
 • Monitorizarea acordării suportului beneficiarelor CDF, conform planului de intervenție elaborat, în realizarea demersurilor necesare obținerii drepturilor sociale (de ex. sprijin în găsirea unui loc de muncă, a unei locuințe cu chirie, a unui medic de familie, a unei forme de învățămînt vocațional pentru beneficiarele CDF);
 • Ghidarea asistenței echipelor multidisciplinare locale de la locul de trai al beneficiarelor CDF în elaborarea și implementarea planului individual de asistență;
 • Managementul portofoliului de susținere economică a beneficiarelor;
 • Participarea la ședințele CDF privind cazurile de violență în familie împreună cu psihologul și Coordonatorul Serviciului Juridic, precum și la celelalte ședințe de planificare ale CDF;
 • Participarea activă la planificarea și organizarea activităților CDF relevante asistenței sociale și economice a beneficiarelor.

I.  Cerinţe de participare 

Cerinţe obligatorii

Studii

 • Studii superioare în domeniul asistenței sociale, psihologie sau în alte domenii relevante;
 • Experienţă în managementul cazurilor de minim 5 ani;
 • O bună cunoaștere a legislației și a sistemului de protecție socială;
 • Experienţă relevantă de lucru în cadrul unui ONG sau organizațiilor internaționale în domeniul combaterii violenței în familie, trafic de ființe umane, nedescriminare.

Competențe și abilități

 • Nivel avansat de comunicare scrisă și verbală în română și rusă; cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj;
 • Capacitate și motivare pentru rezolvarea unor situații complexe sau conflictuale;
 • Abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare atât cu beneficiarii CDF, cît și cu autoritățile publice locale și centrale;
 • Abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • Persoană pro-activă, cu inițiativă, dinamică, orientată pe rezultat, cu abilități organizatorice;
 • Integritate și discreţie profesională, empatie, profesionalism, integritate, punctualitate în respectarea angajamentelor asumate.

II.           Procedura de aplicare

Persoanele interesate vor transmite următoarele:

 • CV-ul,;
 • Scrisoare de motivarea;
 • Indicarea în scrisoare a  două persoane de referință și datele de contact ale acestora. 

Data limită de prezentare a dosarului de mai sus: 26 mai 2017.

Dosarul de angajare poate fi expediat  la adresa: Chişinău, str. Sfatul Țării 27, oficiul 4 sau prin e-mail la adresa office@cdf.md cu mențiunea “Concurs recrutare Manager de cazuri (Case Manager) part-time”.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon: 022 23 73 06.