08Feb

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunţă concurs privind selectarea prestatorului de servicii transport

 

Asociația Obștească "Centrul de Drept al Femeilor"(CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Scopul CDF este de a asigura perspectiva de gen atât în timpul procesului de elaborare cât și de aplicare a legii. CDF pledează pentru statutul egal între femei și bărbați în viața publică și în cadrul și este un partener credibil al guvernului, societății civile și a victimelor violenței în familie. CDF desfășoară activități de prevenire a violenței în familie, asistență directă, participă la elaborarea politicilor publice, asigură susținerea juridicăși dezvoltare instituțională.

CDFanunţă concurs de oferte pentru selectarea unei companii privind prestarea serviciilor de transport, care va asigura cu transport angajații, avocații și beneficiarii CDF atît prin oraș, cît și în alte regiuni ale țării. Termenul limită pentru prezentarea dosarului este 15 februarie 2017, inclusiv.

Sarcina tehnică:

 • Asigurarea cu unitate/ți de transport conform necesităților CDF;
 • Asigurarea cu unitate/ți de transport într-un timp scurt la apariția situațiilor de urgență, zilelor de odihnă;
 • Deplasări tur-retur în regiunile țării, cu un regim de așteptare îndelungat;
 • Asigurarea cu mijloace de transport  în condiții tehnice bune, care să asigure siguranța pasagerilor pentru realizarea activitățile CDF;
 • Personal calificat,  cu experiență și abilități de comunicare.

Cerinţe de selectare a companiei:

 • Experiența companiei candidate (prezența pe piață/referințe),
 • Disponibilitatea unui șofer/i cu experiență, inclusiv cu cunoștințe ale orașului cît și ale regiunilor Moldovei,
 • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.

Procedura de aplicare

Companiile interesate vor transmite următoarea :

 • Certificatul de înregistrare a companiei, alte acte care atestă capacitatea companiei de a presta servicii auto,
 • Descrierea companiei și a șoferului/lor unde sa va indică experiența și calificările șoferului,
 • Specificațiile tehnice ale autovehiculelor; modelul, anul producerii, dotarea,
 • Lista organizațiilor care au beneficiat anterior de serviciile companiei,
 • Oferta comercială care va include lista de prețuri (costul per km, costul pentru așteptare, costul per zi) pentru serviciile prestate.

 Criteriile de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat mai sus,
 • Experienţa relevantă în domeniul prestării serviciilor de transport,
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul calitate/preț. 

Data limită de prezentare a dosarului de mai sus: 17 februarie ora 18:00.

Ofertele pot fi expediate  la adresa: Chişinău, str. Sfatul Țării 27, oficiul 4 sau prin e-mail la adresa office@cdf.md cu mențiunea “Concurs selectare companie prestări servicii transport”.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon: 022 23 73 06.