Ambasada Suediei: Dna Vîlcu, ați putea să ne ziceți mai multe despre CDF, cu ce se ocupă, care sunt cele mai notabile reușite de la înfiinţare până în prezent? Natalia Vîlcu: Centrul de Drept al Femeilor este o organizație în care fiecare femeie care se confruntă cu problema violenței în familie sau cu orice a...

Republica Moldova are cea mai redusă rată de ocupare a populației în Europa, fiind și țara cu cele mai mici venituri pe cap de locuitor. Situația economică precară, mediul de afaceri dificil, oportunitățile de angajare reduse, sistemul educațional neadaptat realităților socioeconomice creează dificultăți majore pentru toată populația țării, iar ...

Despre organizație Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Orga...

CHIȘINĂU, 5 noiembrie 2020: Violența față de femei și violența în familie reprezintă grave încălcări ale drepturilor omului, care sunt trăite, de regulă, în tăcere. În Republica Moldova, 73% dintre femei au suferit pe parcursul vieții de violență psihologică, fizică sau sexuală din partea partenerului[1]. În perioada pand...